کلمات مهم کتاب زبان Thoughts & Notions 2
Fastened    گره زدن
Icy roads    جاده یخی
Dozen    12 عدد
Slides    به آرامی
Gets red    قرمز شدن
Math    ریاضی
Catch fish    ماهی گرفتن
Knees    زانو
Metal    فلز
Cloth    پارچه
What kind    چه نوعی
Kind    نوع – گونه
Cloth strips    نوار پاچه ای
Invent    اختراع کردن
Sold    فروخته شده
Shooting    تیر اندازی
Dangerous    خطرناک
Together    باهم – یکجا
Apart    جدا
Wear    پوشیدن
Pants    شلوار
Piece    قطعه
Strip    نوار
Invention    اختراع
Wonderful    جالب – فوق العاده
Common    عادی – معمولی
Strong    قوی
Come in    وارد شد
Wore    گذشته where
Wished    خواسته
Embarrassing    شرمنده – شرم آور
Clothes    لباس
Often    غالبا
Were    بود
Engineer    مهندس
However    اما – اگر چه
Stayed    ماند
Hooks    قلاب
Teeth    دندان ها
Fasten    بستن
Strips    نوار ها
Cloth    پارچه
Flexible    انعطاف پذیر
Along    همراه
Cloth holds    پارچه نگه میدارد
Sliding    سر سره


برچسب‌ها: درس, زبان دانشگاه, زبان انگلیسی, لغات, لغات درس یک, درس اول, the zipper
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 23:13  توسط Mehdi Esmaeili  |